Page 1 of 1

Nytt våpen for forsvaret?

Posted: 20 Jan 2016, 17:29
by GhostPanda

Re: Nytt våpen for forsvaret?

Posted: 20 Jan 2016, 21:22
by Rabagast
I forbindelse med tester av nytt medium maskingevær har blant annet denne vært testet, og derfor har den norsk våpenskjold.