SÆRSKILTE REGLER FOR PERSONER UNDER 18 ÅR

Informasjonsmeldinger fra forum admin og moderatorer.
User avatar
DPM95
Power User
Power User
Posts: 5097
Joined: 19 Jun 2003, 01:07
Location: United States of Awesome

SÆRSKILTE REGLER FOR PERSONER UNDER 18 ÅR

Postby DPM95 » 26 Apr 2010, 17:59

AIRSOFTVÅPEN ELLER DELER SOM UTELUKKENDE BRUKES TIL AIRSOFTVÅPEN

Reglene nedenfor gjelder kun airsoftvåpen eller deler som utelukkende brukes til airsoftvåpen. Annet utstyr som ikke er direkte knyttet til våpenet (f.eks. vester, hjelmer, støvler, briller o.l.) omfattes ikke, og dette kan fritt diskuteres, selges, kjøpes eller byttes av alle under 18 år.

BRUKERE SOM ER UNDER 18 ÅR, OG SOM IKKE ER MEDLEMMER I NASF

Brukere i denne brukergruppen kan ikke diskutere airsoftvåpen eller deler som utelukkende brukes til airsoftvåpen. Dette omfatter også all hjelp til hvor man skaffer seg våpen, ikke bare kjøp og salg her på forumet, men også svar på spørsmål av typen "hvilket våpen bør jeg kjøpe" og "jeg har problemer med våpenet mitt".

Brukere i denne brukergruppen kan ikke kjøpe eller bytte til seg airsoftvåpen eller deler som utelukkende brukes til airsoftvåpen.


BRUKERE UNDER 18 ÅR, OG SOM ER MEDLEMMER I NASF

Brukere i denne brukergruppen skal ha følgende i signaturen:

MINDREÅRIG: MEDLEM (NASF-KLUBB)


Teksten settes i CAPS og NASF-klubbens fulle navn i (parentes).

Brukere i denne brukergruppen kan diskutere airsoftvåpen eller deler som utelukkende brukes til airsoftvåpen.

Brukere i denne brukergruppen kan ikke kjøpe eller bytte til seg airsoftvåpen eller deler som utelukkende brukes til airsoftvåpen.

Brudd/forsøk på brudd på disse reglene vil kunne føre til tidsbestemt eller permanent utestengelse og oppføring på listen over useriøse selgere/kjøpere. Vi ber alle brukere om å rapportere brudd/forsøk på brudd på disse reglene.


BRUKERE UNDER 18 ÅR, OG SOM ER MEDLEMMER I NASF OG HAR DISPENSASJON

Brukere som både er medlemmer i NASF og har dispensasjon etter våpenloven fra vedkommende politimester skal ha følgende i signaturen:

MINDREÅRIG: DISPENSASJON (NASF-KLUBB)


Teksten settes i CAPS og NASF-klubbens fulle navn i (parentes).

Brukere i denne brukergruppen kan diskutere airsoftvåpen eller deler som utelukkende brukes til airsoftvåpen.

Brukere i denne brukergruppen kan kjøpe eller bytte til seg airsoftvåpen eller deler som utelukkende brukes til airsoftvåpen.


FALSK INFORMASJON OG BRUDD PÅ REGLENE OVER

Brukere som moderatorteamet finner det sannsynlig at har oppgitt feilaktig informasjon (feil alder, NASF-medlemskap eller dispensasjoner som ikke foreligger osv.) i sin profil eller signatur kan bli avkrevet legitimasjon eller tilsvarende bevis på at de personlige data er korrekt. En bruker som blir avkrevet legitimasjon av moderatorteamet, og som ikke imøtekommer dette umiddelbart vil bli permanent utestengt fra dette forumet. Vi vil også sjekke med klubbleder om informasjonen oppgitt i signaturen stemmer, og oppforder alle som oppdager falsk informasjon om NASF-medlemskap/dispensasjon til å rapportere dette til moderatorteamet.
Life is about learning; when you stop learning, you die.
- Tom Clancy

Return to “FORUMREGLER OG INFORMASJON”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest